Khoa học công nghệ

Chiều ngày 24/5/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024.
Ban tổ chức trân trong gửi thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Công tác Phụ nữ và Hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027: Cơ hội và thách thức” tới các nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia, nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách.