Sinh viên

CLB Thanh niên Hành động vì Bình đẳng giới và Phát triển bền vững được thành lập vào ngày 15/03/2019 và trực thuộc khoa Giới và Phát triển tại Học viện Phụ nữ Việt Nam - Vietnam Women’s Academy (VWA)
Câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn khi tìm hiểu ngành Giới và Phát triển là sau khi tốt nghiệp ngành này, các bạn sẽ làm những công việc gì và làm ở đâu?