Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ, công bố kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và bài học kinh nghiệm về tình hình phụ nữ, công tác phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027; Gợi ý một số định hướng cho việc đổi mới hoạt động Hội LHPN Việt Nam và thúc đẩy công tác phụ nữ trong thời gian tới; Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Khoa học cơ quan trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác Phụ nữ và Hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027: Cơ hội và thách thức”.

  1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến 01 ngày vào tuần thứ 1, tháng 10/2024.
  2. Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
  3. Địa điểm: Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
  4. Thành phần tham gia: các nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia, nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách.

Các bài viết cộng tác xin được tập trung vào 3 chủ đề dưới đây:

💙 Chủ đề 1: Những vấn đề lý luận về công tác phụ nữ trong tình hình mới

– Lý luận về phong trào phụ nữ/ nữ quyền trên thế giới và những vấn đề đặt ra đối với công tác Hội và công tác phụ nữ;

– Lý luận về công tác phụ nữ và công tác Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong tình tình hình mới.

💙Chủ đề 2: Bối cảnh hiện nay và cơ hội, thách thức đối với phụ nữ và công tác phụ nữ   

– Bối cảnh, tình hình trên thế giới và trong nước và sự tác động tới phụ nữ, công tác phụ nữ (Ví dụ: biến đổi khí hậu, biến động kinh tế; cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; biến đổi nhân khẩu học và già hóa dân số v.v…);

– Chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ;

– Các vấn đề xã hội như di cư, bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em; mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh v.v…

– Tình hình bình đẳng giới;

– Tình hình phụ nữ, các phong trào phụ nữ và những cơ hội, thách thức đặt ra.

💙Chủ đề 3: Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và những vấn đề đặt ra

– Thực hiện chức năng đại diện của tổ chức Hội và những vấn đề đặt ra:

  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ;
  • Chăm lo cho phụ nữ;
  • Tham gia xây dựng, đề xuất chính sách; giám sát phản biện xã hội.

– Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ.

– Giải pháp để Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

⭐ Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

a) Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt (Abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh: trước ngày 23/7/2024. Độ dài của tóm tắt: tối đa 350 từ.

Thư chấp nhận bài đăng ký sẽ được phản hồi tới tác giả ngay sau thời hạn đăng ký (không quá 7 ngày làm việc).

b) Thời hạn gửi bài toàn văn: 17h ngày 23/8/2024

Mời bạn đọc đăng ký viết bài bằng cách quét mà QR dưới đây👇

⭐ Địa chỉ gửi bài toàn văn và giải đáp các câu hỏi:

ThS. Hoàng Ngọc Minh Thuý – Chuyên viên Phòng HTQT&QLKH, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số điện thoại: 0326557666. Email: qlkh@hvpnvn.edu.vn.