Tham dự lễ bế giảng có TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện, TS. Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm của học viện và tập thể 67 học viên là cán bộ/ cán bộ nguồn của Học viện Phụ nữ Việt Nam, các Ban TW Hội LHPN, các sinh viên đang học tại Học viện, các cán bộ đang công tác tại các Bộ, ngành tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Ths. Vũ Thị Bích Đào – Giáo viên chủ nhiệm lớp đã báo cáo tổng kết tình hình học tập của lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 1 năm 2018. Khóa học được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị – hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với đặc thù của lớp học có 100% học viên trình độ đại học và trên đại học, thuộc diện cán bộ quy hoạch của các đơn vị, tuổi đời trung bình là 41 tuổi. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản là được lãnh đạo các đơn vị cử đi tạo điều kiện, giảng viên lớp học là những người có kinh nghiệm và thời gian học phù hợp với đặc thù thì cũng còn không ít khó khăn như phải vừa làm vừa học trong điều kiện nhiệm vụ được giao không được ảnh hưởng. Theo đó, kết thúc khóa học đã có 02 học viên đạt loại Giỏi  chiếm tỷ lệ 3%; loại Khá: 65 học viên chiếm tỷ lệ: 97%.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được học tập, nghiên cứu về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; một số nội dung cơ bản về kinh tế, văn hóa, đối ngoại và các lĩnh vực của đời sống xã hội… Đồng thời, tham gia hoạt động ngoại khóa, đi nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị, địa phương. Đây sẽ là cơ sở giúp học viên nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức cán bộ tại cơ quan, đơn vị

Phát biểu tại lễ bế giảng, TS.Trần Quang Tiến đã đánh giá cao sự nỗ lực của từng học viên trong học tập và sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên đã góp phần tạo nên kết quả của lớp học. Đồng thời, tin tưởng sau khi kết thúc khóa học từng học viên sẽ đem kiến thức tiếp thu tại lớp học để vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị mình đạt hiệu quả.

Thay mặt lớp, học viên Phạm Thị Hương Giang – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã phát biểu tri ân thầy cô và hứa sẽ đem những kiến thức tiếp thu được vận dụng vào thực tiễn công việc đạt kết quả để không phụ công giảng dạy của các thầy cô trong suốt khóa học.

TS.Trần Quang Tiến – Giám đốc học viện và TS. Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện đã trao bằng tốt nghiệp cho 67 học viên. 

 Căn cứ kết quả rèn luyện học tập, Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện đã biểu dương khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc.