Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm 1987, là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật, cổ vật quý của các thế hệ phụ nữ Việt Nam từ các vùng miền, các dân tộc và các giai đoạn lịch sử khác nhau. Không chỉ là nơi lưu giữ, tái hiện những hình ảnh sinh động về phụ nữ Việt Nam, bảo tàng còn đóng vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn cảm xúc, khơi niềm tự hào về về thế hệ các bà, các mẹ, các cô, các chị. Những chứng nhân, anh hùng dân tộc đã đi vào huyền thoại, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong và ngoài nước.

Trong suốt chuyến đi, thông qua sự giới thiệu của hướng dẫn viên chúng tôi đã được tìm hiểu về vai trò trọng yếu của phụ nữ Việt Nam trong gia đình, cộng đồng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thông qua các triển lãm đặc sắc và ấn tượng. Những hình ảnh từ quá khứ, hiện tại tới tương lai đã tạo nên bức tranh tuyệt đẹp về người phụ nữ Việt Nam giản dị, nhân hậu, tha thiết yêu thương và cũng đầy khí chất của những anh hùng bất khuất, kiên trung. Đó là những giá trị, những di sản mà người Việt Nam luôn luôn tự hào với bạn bè thế giới.

Đa số các đảng viên, quần chúng, dù đã hơn một lần đến Bảo tàng Phụ nữ, song mỗi lần đến lại đong đầy thêm nguồn cảm xúc. Chuyến đi về nguồn này còn mang giá trị đặc biệt ý nghĩa bởi được tổ chức đúng dịp 90 năm ngày sinh nhật Hội. Các đảng viên, quần chúng có thêm cơ hội thấm nhuần sâu sắc về lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, tự hào về các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh dũng, kiên cường, tự hào vì mình là một thành viên trong tổ chức Hội, thêm yêu và vững tin vào tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Mỗi đảng viên chúng tôi tự hứa rằng sẽ nỗ lực hết mình cống hiến cho hoạt động Hội, để góp phần nhỏ bé xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, góp phần tạo thêm những giá trị tốt đẹp cho sự nghiệp vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, xây dựng xã hội ngày càng phát triển bền vững.