Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Ngô Thị Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đồng chí Trần Quang Tiến – Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng toàn thể đảng viên và các quần chúng ưu tú của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tham gia chia sẻ về chuyên đề: Thi đua là yêu nước, TS. Đinh Quang Thành – Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn.  Đồng chí đã chia sẻ thêm những câu chuyện gắn liền với cuộc đời cách mạng của Bác và phong trào thi đua yêu nước trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới hiện nay. Nhờ có sự hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ấy và sự cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân đã tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp. 

Những bài học, điểm nhấn về phong trào thi đua yêu nước được TS. Đinh Quang Thành giới thiệu đã truyền cảm hứng, động viên mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng Học viện Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, thi đua trong công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện đã triển khai Hướng dẫn số 97 – HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung của tác phẩm một lần nữa được chia sẻ nhằm quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đảng viên, quần chúng, người lao động của Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy Học viện nhấn mạnh lời dạy của Bác Hồ ‘Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất’. Lời kêu gọi của Người có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, mỗi đảng viên, quần chúng càng cần phát huy tinh thần thi đua hoàn thành tốt những nhiệm vụ, mục tiêu được tổ chức, bản thân đề ra nhằm xây dựng tập thể ngày càng phát triển hơn, hoàn thiện bản thân ngày một xuất sắc hơn. Tinh thần đó cần được cụ thể hóa trong suy nghĩ và hành động thiết thực tập thể đảng viên, quần chúng đảng bộ Học viện.

Đại diện Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Trần Quang Tiến đã ký cam kết thi đua kỷ niệm 75 năm Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2023) do Đảng uỷ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam phát động tại chương trình kỉ niệm 133 năm ngày sinh của Bác.