Số báodanh : 01

Họ và tên: Đồng Thị Thùy An

Dân tộc: Thái

Khoa/Khóa: K1 CTXHA

Năng khiếu-Sở trường: Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động tình nguyện

Số báo danh : 02

Họ và tên: Nguyễn Thùy An

Dân tộc: Kinh

Khoa/Khóa: K1 CTXHA

Năng khiếu- Sở trường : Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động tình nguyện

Số báo danh : 03

Họ và tên : Nguyễn Hà Anh

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHB

Năng khiếu-Sở trường: Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động tình nguyện

Số báo danh : 04

Họ và tên : Bùi Ngọc Hà

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHA

Năng khiếu-Sở trường: Hát, thuyết trình, chơi thể thao: cầu lông…

Số báo danh : 05

Họ và tên : Trịnh Thu Hà

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K3 CTXHA

Năng khiếu-Sở trường: Múa dân gian đương đại, hát…

Số báo danh : 07

Họ và tên : Lương Nguyễn Mỹ Hạnh

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHA

Năng khiếu-Sở trường: Múa, nhảy

Số báo danh : 08

Họ và tên : Lộc Thị Hậu

Dân tộc : Tày

Khoa/Khóa : K3 CTXHA

Năng khiếu-Sở trường: Múa Ấn Độ

Số báo danh : 09

Họ và tên : Nguyễn Thu Hường

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHB

Năng khiếu-Sở trường: Tham gia các hoạt động tình nguyện

Số báo danh : 10

Họ và tên : Nguyễn Việt Lê

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHB

Năng khiếu-Sở trường: Hát, nhảy, đánh đàn, chơi thể thao: cầu lông, bóng chuyền

Số báo danh : 11

Họ và tên : Đào Thị Hương Liên

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K2 CTXHB

Năng khiếu-Sở trường: Múa, đóng kịch, nấu ăn…

Số báo danh : 12

Họ và tên : Trịnh Thị Khánh Linh

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 QTKDB

Năng khiếu-Sở trường: Múa, diễn kịch, nhạc kịch…

Số báo danh : 14

Họ và tên : Đỗ Thùy Linh

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K3 LUẬT A

Năng khiếu-Sở trường: Hát

Số báo danh : 15

Họ và tên : Nguyễn Thanh Loan

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K3 GIỚI

Năng khiếu-Sở trường: Hát, MC

Số báo danh : 16

Họ và tên : Vũ Hoài My

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHB

Năng khiếu-Sở trường:Hát, múa, thuyết trình…

Số báo danh : 17

Họ và tên : Bùi Thị Ánh Ngọc

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K2 CTXHC

Năng khiếu-Sở trường: MC, hát, hoạt náo viên

Số báo danh : 18

Họ và tên : Ngô Thị Minh Ngọc

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K2 CTXHC

Năng khiếu-Sở trường:Thuyết trình 

Số báo danh : 19

Họ và tên : Phạm Thị Ngọc

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K2 CTXHA

Năng khiếu-Sở trường: Hát

Số báo danh : 20

Họ và tên : Lê Thị Hoài Niệm

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K2 CTXHC

Năng khiếu-Sở trường: Hát, thuyết trình

 

Số báo danh : 22

Họ và tên : Nguyễn Minh Thu

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 QTKDA

Năng khiếu-Sở trường: MC, hát…

Số báo danh : 23

Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Thúy

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHB

Năng khiếu-Sở trường: Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động tình nguyện

Số báo danh : 24

Họ và tên : Nguyễn Thu Thủy

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K3 GIỚI

Năng khiếu-Sở trường:Hát, múa, MC, thể thao: bóng chuyền, bóng đá

Số báo danh : 25

Họ và tên : Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K1 CTXHB

Năng khiếu-Sở trường: Tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ

Số báo danh : 26

Họ và tên : Lưu Thị Thu Trang

Dân tộc : Kinh

Khoa/Khóa : K3 GIỚI

Năng khiếu-Sở trường: Các hoạt động văn nghệ