Mời bạn đọc tải file danh sách trúng tuyển đại học đợt I năm học 2015 – 2016 của Học viện Phụ nữ Việt Nam TẠI ĐÂY