Tải file danh sách TẠI ĐÂY

Nếu sinh viên có thắc mắc về điểm thi hay muốn xin phúc khảo vui lòng làm đơn xin phúc khảo và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 30/9/2015.

Tải mẫu đơn phúc khảo TẠI ĐÂY