Hội thảo sẽ có sự tham gia của các đại biểu đến từ TW Hội LHPN Việt Nam, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, Đại học Công đoàn, Đại học Ngoại thương…các nhà khoa học, các học giả, giảng viên, nghiên cứu viên sinh viên tại các cơ sở giáo dục, các viện nghiên cứu và Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Với những góc nhìn, nghiên cứu đa chiều, hội thảo sẽ trao đổi về các vấn đề: Lao động và việc làm: Tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; Khoảng cách giới trong hoạt động doanh nghiệp, một số vấn đề pháp luật và thực tiễn; Ảnh hưởng của các yếu tố thể chế và văn hóa trong môi trường kinh doanh đến tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ; Các chiều cạnh giới của vấn đề người Việt Nam đi lao động nước ngoài; Chính sách việc làm đối với lao động không được trả công ở khu vực Châu Á- TBD.

Hội thảo là cơ hội để những người làm khoa học chia sẻ các kiến thức, kết quả nghiên cứu về giới trong phát triển kinh tế bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cách mạng công nghiệp 4.0; Những kết quả thu được từ hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và có các biện pháp để tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ với giáo dục, đào tạo, tài chính, công nghệ, cơ sở hạ tầng để tối đa hóa các cơ hội kinh tế của phụ nữ. 

Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm đến tham dự hội thảo “Giới trong phát triển kinh tế bền vững” vào 8h sáng ngày 23/11/2017 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.