Đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, Chương trình Giới và Phát triển tại Học viện Phụ nữ Việt Nam được xây dựng trên nền tảng môi trường tôn trọng sự đa dạng, khuyến khích sinh viên phá bỏ các khuôn mẫu, thúc đẩy sức sáng tạo và phát huy nội lực. Thông qua các môn học, giảng viên và sinh viên sẽ cùng nhau chia sẻ cởi mở kiến thức về các vấn đề và lĩnh vực phát triển như văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường dưới lăng kính giới.

Người học sẽ có cơ hội khám phá các vấn đề mới như: Vấn đề giới và bình đẳng giới được đề cập như thế nào trong truyền thông, tôn giáo, kinh tế và chính trị? Những thách thức về giới nào đặt ra trong phát triển bền vững và các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống? Xã hội nhìn nhận khác nhau như thế nào đối với sự đóng góp của phụ nữ và nam giới?

Ngoài ra, khoa Giới và Phát triển luôn hướng tới các phương pháp giảng dạy sáng tạo và chú trọng nền tảng lý thuyết kết hợp với thực hành, giúp nâng cao khả năng ứng dụng trong cộng đồng, coi đó như là một cơ sở cho quá trình học tập – giảng dạy và làm việc của sinh viên sau này.

{keywords}
 Một góc giờ học môn “Giới trong truyền thông đại chúng”

Theo đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam, chương trình học mang tính toàn diện tiếp cận tới nhiều vấn đề và kỹ năng khác nhau trong lĩnh vực phát triển, giúp người học có nhiều cơ hội việc làm. Vị trí việc làm của cử nhân ngành Giới và Phát triển đa dạng như: cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể, cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời, người học cũng có cơ hội việc làm ở các vị trí: cán bộ dự án/chương trình, chuyên viên/chuyên gia trong các cơ quan, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ; tư vấn giới, tư vấn xã hội cho các chương trình, dự án; giảng viên, nghiên cứu viên trong các nhà trường, học viện, trung tâm nghiên cứu; các công việc liên quan đến cộng đồng, phát triển con người, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, sức khỏe…

{keywords}
 Giảng viên, sinh viên ngành Giới & phát triển tham gia hội thảo do Học viện phối hợp với UN Women tổ chức

Với bất cứ công việc, mối quan hệ nào và những tình huống trong cuộc sống, mỗi người đều có thể áp dụng được những quan điểm mới, kiến thức và kỹ năng bạn đã học được từ ngành Giới và Phát triển.

Ngoài ra, ngành học này cũng mở ra những cơ hội kết nối mạng lưới, thực hành, thực tập và làm việc ở tại các cơ quan, tổ chức làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

Đây là mối quan tâm lớn trên bình diện quốc gia và quốc tế, đặc biệt là khi Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững lấy phụ nữ và trẻ em gái là động lực của phát triển bền vững, phấn đấu “không ai bị bỏ lại phía sau”, bên cạnh đó là sự thiếu hụt nhân lực có kiến thức chuyên sâu và khả năng ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực giới và phát triển.

{keywords}
 Sinh viên ngành Giới & phát triển tư vấn phòng chống bạo lực học đường và xâm hại vị thành niên tại cộng đồng

Đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, đội ngũ giảng viên tại học viện đều được đào tạo bài bản tại nước ngoài, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư có kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về giới và các lĩnh vực có liên quan. Các giảng viên luôn hướng tới các phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm thúc đẩy sự tương tác, trao đổi và tham gia giữa sinh viên với sinh viên và sinh viên với giảng viên.

{keywords}
 11 ngành tuyển sinh của Học viện Phụ nữ Việt Nam