Chương trình cử nhân Giới và Phát triển đang được đào tạo tại Học viện Phụ nữ Việt Nam theo là chương trình duy nhất tại Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 2181/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát huy thế mạnh đặc thù của Học viện trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ, trong việc đào tạo cử nhân, Học viện thường xuyên đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước đồng thời, đang xúc tiến các điều kiện và thủ tục đào tạo thạc sĩ Giới và Phát triển. Hiện nay, có hơn 200 sinh viên nam, nữ đang theo học cử nhân ngành Giới và phát triển. Trong giai đoạn từ 2013-2017, Học viện đã bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt cán bộ, học viên về giới, bình đẳng giới và phát triển.

 Cô và trò khoa Giới và Phát triển trong Hội thảo “Thấu hiểu để yêu thương” do Khoa tổ chức tháng 5/2017

Chương trình đào tạo Giới và Phát triển tại Học viện Phụ nữ Việt Nam được xây dựng trên nền tảng một môi trường tôn trọng sự đa dạng, khuyến khích sinh viên phá bỏ các khuôn mẫu, thúc đẩy sức sáng tạo và phát huy nội lực. Thông qua các môn học, giảng viên và sinh viên cùng nhau chia sẻ cởi mở kiến thức về các vấn đề và lĩnh vực phát triển như văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường dưới lăng kính giới. Người học sẽ có cơ hội khám phá vấn đề giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị và gia đình để xem xét các khía cạnh bình đẳng một cách hài hòa, hợp lý để mỗi người có cơ hội phát huy tốt nhất năng lực của bản thân cho gia đình và xã hội. Phương pháp giảng dạy sáng tạo, chú trọng nền tảng lý thuyết kết hợp với thực hành, giúp nâng cao khả năng ứng dụng trong cộng đồng cũng được quan tâm trong đào tạo, được coi là cơ sở quan trọng cho quá trình học tập – giảng dạy và làm việc của sinh viên sau này.

Khoa Giới & Phát triển phối hợp với Cơ quan Phụ nữ của Liên Hợp Quốc (UN Women) tổ chức Hội thảo: ‘Giới trong tăng trưởng bao trùm & phát triển bền vững’

Chương trình học mang tính toàn diện tiếp cận tới nhiều vấn đề và kỹ năng khác nhau trong lĩnh vực phát triển giúp người học tiếp cận có nhiều cơ hội việc làm. Do đặc thù ngành học không gắn liền với một lĩnh vực duy nhất hay cụ thể như khi học ngành kế toán hay ngân hàng mà đa dạng các lĩnh vực nên vị trí việc làm của cử nhân ngành Giới và Phát triển cũng khá đa dạng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể; các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương; cán bộ dự án/chương trình, chuyên viên/chuyên gia trong các cơ quan, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ; tư vấn giới, tư vấn xã hội cho các chương trình, dự án; giảng viên, nghiên cứu viên trong các nhà trường, học viện, trung tâm nghiên cứu; làm các công việc liên quan đến cộng đồng, phát triển con người, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, sức khỏe, v.v.. Với bất cứ một công việc nào đang làm, mối quan hệ đang có và những tình huống trong cuộc sống đang và sẽ trải qua, cử nhân giới và phát triển đều có thể áp dụng được những quan điểm mới, kiến thức và kĩ năng được học từ ngành Giới và Phát triển. Đồng thời, ngành học này cũng mở ra cơ hội kết nối mạng lưới, thực hành, thực tập và làm việc ở tại các cơ quan, tổ chức làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

100% giảng viên cơ hữu ngành giới và phát triển được đào tạo bài bản từ các nước New Zealand, Anh, Hà Lan, Úc, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư và những người đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến giới và phụ nữ, tham gia đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về giới và các lĩnh vực có liên quan. Các giảng viên luôn hướng tới các phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm thúc đẩy sự tương tác, trao đổi và tham gia giữa sinh viên với sinh viên và sinh viên với giảng viên.

Các thí sinh, phụ huynh quan tâm đến ngành Giới và Phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam, vui lòng liên lạc qua địa chỉ:

Khoa Giới & Phát triển

Phòng 402, Tòa nhà 15 tầng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38355243; 0164 334 7091; 097 734 798.

Facebook: https://www.facebook.com/gioivaphattrien/

Email: gioivapt_gad@vwa.edu.vn

Hoặc thông tin chung về Tuyển sinh trên website: www.hvpnvn.edu.vn; Email: tuyensinh@vwa.edu.vn.

Facebook Học viện Phụ nữ Việt Nam – Vietnam women’s academy: https://www.facebook.com/Hocvienphunu

Facebook thông tin tuyển sinh-HV phụ nữ VN: https://www.facebook.com/TUYENSINHHOCVIENPHUNUVN.