TS. Wearne được cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh của Đại học Monash, Úc. Cô là giảng viên của trường Cao đẳng Nazareth, giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên quốc tế chuẩn bị nhập học vào các trường tại Úc. Bên cạnh đó cô còn có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về giới, phụ nữ, tham gia viết và biên tập nhiều tài liệu học thuật tại Úc.

Trong buổi tiếp này, TS. Heather được xem các phim phóng sự giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Học viện; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện trong giai đoạn hiện nay. TS. Heather rất ấn tượng với những thành tựu Học viện đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Học viện trong các hoạt động liên quan đến chuyên môn, năng lực của mình.

TS. Wearne sẽ bắt đầu làm việc như một giảng viên của khoa Giới và Phát triển. ,Cô sẽ tham gia giảng dạy một số học phầncho sinh viên ngành Giới và Phát triển,  tham gia giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Học viện. Trong thời gian làm việc tại Học viện, TS. Wearne cũng sẽ tham gia hội thảo quốc tế, các tọa đàm, trao đổi chuyên môn với giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện về những vẫn đề chuyên môn trong lĩnh vực quan tâm, đồng thời dành thời gian  bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ của Học viện. Hy vọng, với sự tham gia, đóng góp của   TS. Wearne trong thời gian tới sẽ thúc đẩy, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Học viện phụ nữ Việt Nam nói chung và ngành Giới và Phát triển nói riêng.