Hai tình nguyện viên là ông Hollis Stewart và Bà Leanna Noble đã từng đến Việt Nam một lần vào năm 2014 và ở lại đây 8 tháng. Tháng 9/2015 họ tiếp tục trở lại Việt Nam và làm việc tại Học viện từ ngày 03 – 14/1/2016.

Ông Hollis Stewart là Thạc sĩ CTXH của trường ĐH Syracuse, New York. Ông từng là Giảng viên giảng dạy môn học Tổ chức cộng đồng ở bậc ĐH và sau ĐH của Viện Phân tích Xã hội Los Angeles, thuộc Hiệp hội Hành động vì Người Vô Gia cư. Ông Hollis Stewart từng giữ những chức vụ quan trọng trong các Công đoàn lao động, thực hiện thành công các chương trình bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đồng hành với ông trong thời gian làm việc tại học viện là Bà Leanna Noble: Thạc sĩ về Khoa học Chính trị tại trường Đh Nam California. Bà từng là giảng viện môn Thay đổi của xã hội tại Học viện Pacific Oaks, California, môn Nghiên cứu về Lao động tại trường ĐH San Francisco, Học viện Công Nghệ Thương Mại Los Angeles; Từ năm 1989-2010 Bà là Đại diện Quốc tế của Hiệp Hội Công Nhân Hoa Kỳ, trực tiếp tổ chức, đào tạo và giám sát các hoạt động của hiệp hội.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trần Quang Tiến đã giới thiệu những thông tin cơ bản về quá trình hình thành, lĩnh vực hoạt động, chiến lược phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam sau đó tìm hiểu thêm về các lĩnh vực thế mạnh của các tình nguyện viên để định hướng cho các khoa chuyên môn về trọng tâm nội dung làm việc.

Các tình nguyện viên rất nhiệt tình chia sẻ và bày tỏ mong muốn hỗ trợ kinh nghiệm, kiến thức cần thiết cho cán bộ, sinh viên của học viện. Cụ thể, sau quá trình trao đổi, các tình nguyện viên sẽ làm việc với sinh viên Học viện các vấn đề: Quan hệ Lao động, Tổ chức và Phát triển cộng đồng, luyện giao tiếp Tiếng Anh… Ngoài ra, hai tình nguyện viên sẽ tiếp tục trao đổi về kinh nghiệm, kỹ năng trong việc thiết kế và thực hiện mô đun ở trình độ đại học, góp ý về đề cương mô đun Giới …

 

Hi vọng quá trình làm việc của các tình nguyện viên tại Học viện sẽ đem lại những kinh nghiệm và kiến thức cần thiết cho giảng viên và sinh viên của Học viện, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thời gian sắp tới.