Phát biểu khai mạc, TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm mỗi người có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo chất lượng theo chuẩn quy định. Lớp tập huấn trao cơ hội để viên chức, người lao động cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp làm việc và cách thức giải quyết cho những vấn đề đặt ra trong hoạt động của Học viện. Trên cơ sở đó, Giám đốc yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc tham gia và đóng góp tích cực cho khóa tập huấn để hoạt động thường niên này sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Sau phiên khai mạc, khối giảng viên và nghiên cứu viên được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về nghiên cứu về giới, phụ nữ và các vấn đề đặt ra trong tình hình mới; về kinh nghiệm, phương pháp hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ; và về phương pháp dạy học tích cực, thu hút sự tham gia của sinh viên.

Khối viên chức hành chính, viên chức tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về tạo động lực làm việc hiệu quả; kỹ năng giao tiếp hành chính và kỹ năng tham mưu, đề xuất.

Ngoài ra, viên chức, người lao động cùng tập trung nghe ThS. Trần Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giới thiệu và đặt ra những yêu cầu đối với Học viện trong việc thực hiện chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Đồng thời, TS. Trần Quang Tiến trao đổi và hướng dẫn về việc áp dụng Quy trình ISO trong các hoạt động của Học viện gắn với công tác Lập hồ sơ công việc và lưu trữ tài liệu.

Đợt tập huấn hè năm 2019 của Học viện hứa hẹn sẽ đem lại những cách nhìn mới với suy nghĩ tích cực, thực tế về nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi viên chức người lao động đối với chính bản thân mình và sự phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam.