Một là, kỹ năng sống, tập trung vào các kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng thích ứng; kỹ năng tự nhận thức và kỹ năng xác định giá trị

Hai là, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, tập trung các vấn đề về tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân; thiết lập các mục tiêu tài chính; hình thành các kỹ năng chi tiêu hợp lý và giải pháp/kế hoạch tạo thu nhập

Ba là, kỹ năng tư duy, tập trung vào tư duy tích cực; tư duy sáng tạo; tư duy hiệu quả và tư duy phản biện

Bốn là, kỹ năng tìm kiếm việc làm, tập trung nội dung tìm kiếm thông tin tuyển dụng; lập hồ sơ xin việc; trả lời phỏng vấn; trách nhiệm đối với công việc và đạo đức nghề nghiệp.

Hầu hết sinh viên đều thể hiện tinh thần say mê, hứng khởi khi tiếp nhận thông tin để hình thành kỹ năng cần thiết cho bản thân trong đời sống và học tập để hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong tư duy, suy nghĩ, đặt mục tiêu học tập.

Kỹ năng mềm (soft skills) – trí tuệ cảm xúc: là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người. Những kỹ năng này không nằm trong khung chương trình đào tạo chính của nhà trường và nó có sự ảnh hưởng, phụ thuộc vào cá tính của từng người. Kỹ năng mềm là thước đo hiệu quả cao trong công việc. Ngược lại, kỹ năng cứng (hard skills) – trí tuệ logic chính là khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn của mỗi người. Thực tế cho thấy kỹ năng cứng tạo tiền đề, kỹ năng mềm tạo nên sự phát triển.

Tuần học kỹ năng mềm sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh viên của Học viện qua việc trang bị những kỹ năng cơ bản, cần thiết nhằm định hướng cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Giúp sinh viên tiếp cận và biết cách xây dựng kế hoạch cho cuộc sống và có những phương pháp hành động để đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Đồng thời hình thành khả năng thích ứng, tự nhận thức, tự xác định giá trị, xác định mục tiêu; Nâng cao khả năng tư duy, hình thành các phương pháp thiết lập các mối quan hệ hữu ích trong cuộc sống, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những người đã thành công.