Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện Ban Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động Học viện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo công khai tài chính và báo cáo thanh tra nhân dân năm 2018.

Tổng kết năm 2018 cho thấy, Học viện cơ bản hoàn thành kế hoạch đã đề ra, triển khai tốt một số hoạt động bổ sung, đột xuất…Nổi bật là: chủ động tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đặt ra. Nổi bật là việc tuyển sinh đại học 6 ngành đào tạo đạt chỉ tiêu với một số ngành điểm đầu vào cao; tổ chức bồi dưỡng cho trên 4500 lượt cán bộ Hội các cấp trong bối cảnh không có nguồn ngân sách từ Đề án; tổ chức đào tạo các lớp đại học chính quy, liên thông đúng kế hoạch giảng dạy; tổ chức 02 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho công chức, viên chức các Ban, đơn vị TW Hội; phối hợp với Ban Tổ chức TW Hội hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025” theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018; hoàn thiện và được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh và hoàn thiện hồ sơ mở ngành đạo tạo Thạc sĩ Công tác xã hội; nghiệm thu 8 đề tài khoa học sinh viên năm 2017 – 2018 (có 01 sinh viên đạt giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo); tổ chức 13 hội thảo cấp Khoa và Học viện; xuất bản 04 số Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam với 2000 bản; ký 06 Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng hợp tác với các đối tác nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu; đón 30 đoàn khách Quốc tế đến trao đổi, toạ đàm, tập huấn 10 chuyên đề cho giảng viên và sinh viên.

Trong phần thảo luận, đã có 14 ý kiến phát biểu của viên chức, người lao động về kết quả hoạt động Học viện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch chi tiết năm 2019 và các đề xuất, giải pháp cụ thể

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện, TS.Trần Quang Tiến đã phát biểu ý kiến giải đáp các vấn đề viên chức, lao động đã thảo luận, đề xuất những ý kiến xây dựng học viện và kêu gọi sự quyết tâm, đồng lòng của cả hội nghị trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết đã phát biểu chúc mừng thành tựu đạt được của Học viện trong năm 2018, đánh giá cao những nỗ lực Học viện đã đạt được, chia sẻ thông tin và động viên công chức, viên chức, người lao động của Học viện tiếp tục nếu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy thành tích, tăng cường các giải pháp cụ thể, hiệu quả để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm năm 2019 được TW Hội tin tưởng giao phó, nhất là mảng bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ.

Hội nghị đã bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020.   Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2018 bao gồm báo cáo kết quả hoạt động Học viện năm 2018; phương hướng nhiệm vụ Học viện năm 2019 với 06 nhiệm vụ trọng tâm lớn,  41 hoạt động và nhóm hoạt động năm 2019 và thông qua các chỉ tiêu thi đua năm 2019.

Ban giám đốc trao giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện, với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm chỉnh thực hiện kỷ cương, quy chế, nội quy phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tự tin, tự khẳng định và tự tiến bộ về mọi mặt của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Học viện Phụ nữ Việt Nam hy vọng sẽ thực hiện thắng lợi phương hướng, kế hoạch công tác năm 2019 bảo đảm tiến độ và chất lượng ngay từ những tháng đầu năm.