TS Trần Quang Tiến, Giám đốc, Ths. Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện và lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm thuộc Học viện đã tham gia, lắng nghe, giải đáp các ý kiến trao đổi của sinh viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS.Trần Quang Tiến khẳng định hội nghị có ý nghĩa  trực tiếp phản hồi những thông tin, giải đáp thắc mắc và đề xuất của sinh viên theo phương châm kịp thời, đúng, trúng vấn đề và sát thực tễ. Thông qua hội nghị, ngoài những câu hỏi đã gửi, sinh viên có cơ hội trực tiếp nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng với nhà trường.

Tại hội nghị, đại diện Ban Giám đốc, phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, phòng Quản trị cơ sở vật chất, Đoàn Thanh niên…đã giải đáp 70 câu hỏi của sinh viên về chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo (quy chế đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, các chuyên ngành đào tạo, chất lượng giảng dạy, tổ chức thi cử…); công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên (quy chế nghiên cứu khoa học sinh viên, chính sách hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên nghiên cứu khoa học…); những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất (giảng đường, phòng học, các phòng sinh hoạt tập thể, các vấn đề về dịch vụ và môi trường khu nội trú sinh viên, công tác y tế, vệ sinh và an ninh trật tự…); công tác sinh viên (công tác giáo dục, tuyên truyền; công tác quản lý sinh viên; hỗ trợ và các dịch vụ sinh viên; công tác sinh viên nội trú…); môi trường văn hóa sư phạm (việc thực hiện qui chế, qui định, lề lối tác phong giảng dạy, học tập, giao tiếp ứng xử văn hóa…); chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên (việc triển khai các hoạt động Đoàn, công tác phát triển Đảng,…); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác tra cứu và tìm tư liệu học tập; Wifi ký túc xá…

Hoạt động đối thoại với sinh viên được Học viện tổ chức định kỳ hàng năm không chỉ thực hành dân chủ mà còn tạo ra sự gần gũi giữa nhà trường với sinh viên, giữa thầy cô với học trò, cung cấp, chia sẻ thông tin và rèn luyện cho sinh viên khả năng nêu vấn đề, lắng nghe và phản hồi thông tin…