Tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phụ nữ đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH sinh viên thể hiện một số kết quả đáng khích lệ trong năm học 2017- 2018 của Học viện như: Ban hành định hướng phát triển khoa học và công nghệ Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020, tổ chức các đợt xét chọn và nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện; chất lượng đề tài NCKH sinh viên không ngừng được cải thiện, Học viện đã đưa môn Phương pháp NCKH vào chương trình học bắt buộc trong nhà trường và cung cấp các kĩ năng, kĩ thuật nghiên cứu tại các tuần học kỹ năng mềm cho sinh viên.

Báo cáo cũng chỉ ra một số thuận lợi trong hoạt động nghiên cứu khoa học như sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Học viện, việc tham mưu kịp thời, hiệu quả của Viện nghiên cứu Phụ nữ trong công tác quản lý khoa học, sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên hướng dẫn. Bên cạnh đó, hoạt động NCKH sinh viên trong Học viện vẫn còn gặp một số khó khăn như: NCKH sinh viên chưa trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sinh viên còn lúng túng khi vận dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu, nhiều sinh viên chưa ý thức được ý nghĩa của NCKH trong môi trường đại học.

Sinh viên báo có kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 – 2018

Hội nghị cũng nhận được sự chia sẻ đầy tâm huyết của ThS. Trương Thúy Hằng, Viện nghiên cứu Phụ nữ từ những trải nghiệm của một cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH. Bên cạnh đó, các đại biểu hội nghị còn được lắng nghe những tâm sự cảm động về quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của sinh viên Nguyễn Thị Doãn An, K4 Khoa Quản trị kinh doanh đạt giải Nhất NCKH sinh viên năm học 2017 – 2018 với đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng tới việc chọn ngành học của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Hoạt động NCKH sinh viên năm học 2017 – 2018 đã đạt được những thành tích đáng khích lệ với 01 giải nhất thuộc về khoa Quản trị kinh doanh, 03 giải nhì (01 của khoa Công tác xã hội; 02 của khoa Giới) và 03 giải khuyến khích (01 khoa Công tác xã hội; 01 khoa Giới; 01 khoa Quản trị kinh doanh).

Hội nghị khép lại với sự đánh giá cao hoạt động NCKH sinh viên năm học 2017-2018 của TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện; đồng thời, Giám đốc đã cam kết một số chính sách hỗ trợ để NCKH sinh viên tiếp tục phát triển trong năm học tới như: sinh viên thực hiện đề tài NCKH được qui đổi tương đương 1 môn học tự chọn 3 tín chỉ; Học viện sẽ cân đối tăng mức hỗ trợ đề tài sinh viên từ 3.000.000đ lên mức cao hơn… TS. Trần Quang Tiến cũng kêu gọi tinh thần đam mê NCKH của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam và đặt hy vọng vào sự khởi sắc, sức lan tỏa và những thành tích tốt hơn nữa của sinh viên trong công tác NCKH thời gian tới.