Hội nghị do đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam điều hành. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và đại diện một số ban đơn vị của Trung ương Hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và báo cáo nhanh kết quả của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 5 và kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Chương trình Hội nghị được điều hành và thực hiện sát sao, đảm bảo các nội dung báo cáo tổng kết chung về hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ của cụm cũng như các báo cáo các điểm nổi bật về phong trào công tác Hội của mỗi tỉnh/thành được trình bày ngắn gọn, súc tích và thể hiện nét đặc thù riêng biệt của mỗi đơn vị.

Kết quả nổi bật về công tác Hội và phong trào phụ nữ của cụm và thành phố Hà Nội đạt được năm 2015 như sau:

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Hộivà điều kiện thực tế của khu vực, năm 2015, Thành Hội phụ nữ Hà Nội làm trưởng cụm đã cùng các tỉnh/thành Hội trong cụm tổ chức đăng kỳ thi đua về thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua, cuộc vận động-đặc biệt là “xây dựng gia đình 5 không-3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bám sát định hướng của Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo như Đề án 343 gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề án 704; đề án “Giáo dục 5 triện bà mẹ nuôi dạy con tốt”; đề án 1891 về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cấp cơ sở… và cụ thể hóa sát hợp với điều kiện hoàn cảnh địa phương, mỗi tỉnh/thành Hội vừa duy trì đổi mới nội dung phương thức hoạt động vừa sáng tạo, đa dạng cách thức, biện pháp triển khai mô hình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội – trong đó tập trung đầu tư cho cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không- 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2015, các tỉnh/thành Hội trong cụm vừa phát triển các mô hình, cách làm hay của năm 2014 vừa sáng tạo xây dựng thêm một số mô hình mới như: mô hình “nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh” và phát động phong trào thi đua “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” và “vườn sạch- hàng rào xanh” của Hòa Bình; ký kết phối hợp thực hiện “năm an toàn giao thông”, hướng dẫn hội viên sản xuất rau an toàn của Hà Nội; xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Bắc Giang; mô hình “5 trong 1 không có ma túy” của Phú Thọ; mô hình “Xây dựng gia đình 5 không-5 sạch” (bổ sung 2 sạch), mô hình “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng” xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh; đoạn đường phụ nữ tự thi công đạt chuẩn nông thôn mới  của Tuyên Quang; mô hình tổ hợp tác sản xuất sản phẩm an toàn; mô hình “1 trong 3” giúp nhau phát triển kinh tế của Yên Bái; mô hình xây dựng lò đốt rác an toàn, chương trình lục lạc vàng hỗ trợ con giống cho phụ nữ nghèo của Bắc Kạn; thành lập “đội tự quản đảm bảo trật tự, văn minh đô thị” với đoạn đường nở hoa- đoạn đường xanh-sạch-đẹp, mô hình “gia đình tình nguyện- cộng đồng tình nguyện” với 4 nội dung: Hà Nội xanh-an toàn- văn minh- nghĩa tình…của Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Một trong thành tích nổi bật nữa trong năm 2015 của cụm là công tác cán bộ nữ – góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp. Hội LHPN tỉnh/thành đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy Đảng về đội ngũ cán bộ nữ đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh. Đồng thời có tỉnh/thành Hội tổ chức gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội Đảng cấp tỉnh, tổ chức hội thảo về Nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính. Trong đó, Tuyên Quang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 205- 2020: nữ cấp ủy cơ sở 527/2030 đ/c (25,96%); cấp huyện và tương đương 62/289 đ/c (21,45%); cấp tỉnh 14/51 đ/c (27,45%). Hòa Bình đã đạt tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Bắc Kạn cũng có tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Hòa Bình đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở là 19,93% (tăng 2,13%); cấp ủy huyện/thành phố đạt 14,77%; cấp ủy tỉnh đạt 9,26% (tăng 3,6%). Phú Thọ đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để tham mưu về tăng tỷ lệ cán bộ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới. Thành Hội phụ nữ Hà Nội đã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp rà soát, bố trí, luân chuyển cán bộ nữ, bổ sung quy hoạch, giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụm trung du miền núi phía Bắc và thành Hội phụ nữ Hà Nội còn tập trung vào công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt hội và thu hút hội viên. Cả 8 tỉnh/thành đã tập trung tiến hành các hoạt động như: tổ chức hội thảo, trao đổi hoặc tiến hành nghiên cứu khảo sát- nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ nữ về cách thức tổ chức các mô hình hoạt động, rà soát lại các mô hình thu hút tập hợp hội viên của địa phương để từ đó xác định các mô hình cần duy trì, phát triển.

Kết quả là các tỉnh/thành Hội đã xây dựng thêm các mô hình thu hút hội viên mới phù hợp với nhu cầu, sở thích hoặc theo lứa tuổi- trong đó tập trung vận động nữ cao tuổi và nữ thanh niên; các mô hình sát hợp với đặc điểm dân tộc, tôn giáo của phụ nữ mỗi địa phương lồng ghép với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong đó đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: Hội phụ nữ Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên đều chú trọng xây dựng mô hình tổ hợp tác sản xuất, kết nối giới thiệu, giao lưu, tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm an toàn của hội viên. Các tỉnh/thành Hội cũng đa dạng hóa các mô hình thu hút đối tượng nữ trẻ qua “câu lạc bộ nữ thanh niên”, nữ cao tuổi qua “câu lạc bộ dưỡng sinh” câu lạc bộ hát xoan, câu lạc bộ chăn nuôi giỏi cho hội viên người dân tộc thiểu số; tổ chức hội “hiền mẫu” để tập hợp phụ nữ tôn giáo, thu hút hội viên qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Kết quả là các tỉnh/thành Hội trong cụm đều phát triển hội viên vượt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt trong năm 2015, thành Hội Hà Nội đã thành lập một Hội phụ nữ đoàn Luật sư của thành phố.

Bên cạnh những thành tích nêu trên, cụm vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như sau:

-Chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và công tác Hội chưa đồng đều ở các địa phương. Hoạt động tuyên truyền giáo dục của Hội đến với đối tượng nữ thanh niên, lao động nữ trong các khu công nghiệp và chế xuất, dân tộc, tôn giáo chưa thường xuyên.

-Cán bộ Hội ở một số cơ sở còn thiếu chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chưa nắm bắt nhu cầu của phụ nữ địa phương. Năng lực của một bộ phận cán bộ Hội chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

-Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động của Hội, đặc biệt việc thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội.

-Kinh phí phục vụ hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở còn khó khăn, khối lượng công việc lớn, vượt quá khả năng nguồn lực định mức kinh phí được cấp hàng năm.

Hội nghị cũng dành thời gian để các tỉnh/thành trong cụm trao đổi, thống nhất các kiến nghị, đề xuất với Trung ương Hội và đề xuất 6 nội dung hoạt động trọng tâm năm 2016 cho cụm.

Hội nghị đã trao quà và tặng hoa lưu niệm cho một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 4 tỉnh/thành Hội đã luân chuyển công tác và nghỉ hưu.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm, Hội nghị đã kết thúc trong không khí phấn khởi, đạt được kết quả cao nhằm tổng kết công tác Hội năm 2015 và đề xuất nội dung hoạt động trong tâm năm 2016.