Mục tiêu của SSAGE 2017 hướng tới: Nâng cao nhận thức và hiểu biết về vấn đề trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái; Xác định các vấn đề và các giải pháp chính sách thúc đẩy trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ trẻ; Chia sẻ các phát hiện nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác của KWDI với các nước tham gia hội thảo về trẻ em gái và phụ nữ trẻ; Nâng cao kỹ năng phát triển và thực thi chính sách; Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển chính sách giới; Thiết lập mạng lưới giữa các thành viên tham gia hội thảo và Hàn Quốc. Nội dung Hội thảo được thiết kế theo các bài giảng, các phần chia sẻ (kết quả nghiên cứu, chương trình hành động và các buổi tham quan cơ quan, tổ chức, trường học).

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia Hàn Quốc và đại biểu đến từ Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Myanmar và Việt Nam

Các bài giảng rất bổ ích, bao quát nhiều vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, trao quyền và phát triển bền vững. Cụ thể là: Phát triển kinh tế và chính trị ở Hàn Quốc; Phát triển chính sách phụ nữ ở Hàn Quốc; Thiết kế và phát triển chính sách; Thực thi và đánh giá chính sách; Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ trẻ thông qua y tế; Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ trẻ thông qua giáo dục; Chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phụ nữ ở Hàn Quốc; Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ trẻ thông qua dạy nghề; Viết đề xuất chính sách. Thông qua các bài giảng, đại biểu tham gia Hội thảo được tìm hiểu về con đường phát triển của Hàn Quốc, từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh (1950-1953) trở thành thành viên của Uỷ ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) vào năm 2010, được công nhận là nước xuất khẩu lớn thứ 6 trên thế giới (2015), nền kinh tế lớn thứ 14 trên thế giới (2015), nước có chỉ số phát triển con người thứ 18 trên thế giới (2015), nước có tốc độ kết nối Internet cao nhất thế giới (2015), v.v.

Trong khuôn khổ Hội thảo SSAGE, các đại biểu tới thăm Trường Trung học Dạy nghề MiRim Girls’ Meister High School. Trường có 3 chuyên ngành chính là: Truyền thông tương tác (Interactive media), Thiết kế truyền thông mới (New media design), và Giải pháp truyền thông (New media solution).

Nữ sinh trường Trường Trung học Dạy nghề MiRim Girls’ Meister High School

Ngoài ra, đại biểu Hội thảo còn tới thăm tổ chức TacTeen Tomorrow – là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên ở Hàn Quốc thực hiện giáo dục giới tính, giáo dục tình dục, phòng chống mang thai vị thành niên. TacTeen Tomorrow cũng nổi tiếng tại Hàn Quốc và quốc tế với các dự án SAY (Sexuality About Youth), thành lập các mạng lưới ECPAT TacTeen Tomorrow nhằm chống buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, tư vấn các vấn đề liên quan đến tội phạm tình dục, thực hiện dự án ODA với Cộng hoà Dominica về giáo dục giới tính và giáo dục tình dục. Trong khuôn viên của mình, MiRim Girls’ Meister High School dành hẳn một không gian rộng xây dựng triển lãm mô phỏng cuộc sống tình dục, phục vụ cho các buổi thảo luận của học viên, học sinh, sinh viên đến tham quan. Khách tham quan rất ấn tượng với các ý tưởng sáng tạo, sự sắp xếp khoa học và logic khiến vấn đề giáo dục giới tính trở nên rất gần gũi và cấp thiết.

 Đại biểu Hội thảo tới thăm Tổ chức TacTeen Tomorrow

Đoàn đại biểu Việt Nam có 7 thành viên là cán bộ lãnh đạo, nghiên cứu viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh xã hội, Đại học Lao động Xã hội, Viện Khoa học Lao động Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Tham gia Hội thảo, TS. Dương Kim Anh – Trưởng Khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam tích cực trao đổi, giao lưu, đóng góp ý kiến, phản biện theo nhóm (panel discussion), đồng thời, thay mặt đoàn Việt Nam trình bày Chương trình hành động về trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua thúc đẩy giáo dục dạy nghề.

TS. Dương Kim Anh -Trưởng Khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam trình bày tại SSAGE 2017

Hội thảo SSAGE 2017 không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của đại biểu tham gia về các vấn đề cập nhật liên quan đến chính sách giới, các giải pháp trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, lắng nghe kinh nghiệm từ Hàn Quốc và các nước Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Myanmar mà còn tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa các đại biểu tham gia Hội thảo cũng như giữa các đại biểu với các chuyên gia Hàn Quốc. Qua đó, các kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ trẻ cũng như nhiệt huyết thúc đẩy bình đẳng giới càng được củng cố và phát triển.

Kết thúc hội thảo, đoàn đại biểu đến từ Việt Nam đã tặng quà lưu niệm cho TS. Sung-Jung Park – Tân Giám đốc KWDI.