Cụ thể chương trình:

– Từ 14h00 đến 22h30 ngày 26/3/2021: Dựng mô hình trại, chấm ý tưởng trại, mít-tinh, văn nghệ, đốt lửa trại (Chương trình mít tinh, văn nghệ, đốt lửa trại diễn ra từ 19h30)
– Từ 07h00 đến 11h00 ngày 27/03/2021: trang trí trại, chấm trại, công bố kết quả, trao giải
– Địa điểm: Sân Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
– Số lượng trại: 09 trại (Khoa Quản trị kinh doanh: 03 trại; Khoa Luật: 02 trại; Khoa Công tác xã hội: 01 trại; Khoa Giới và Phát triển: 01 trại; Khoa Khoa học cơ bản: 01 trại; Khoa Truyền thông Đa phương tiện: 01 trại)

Địa điểm: Sân trường nhà A2, Học viện Phụ nữ Việt Nam
Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý các thầy cô, các bạn sinh viên tới tham dự.