1. 14 ý kiến sinh viên về thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 

Về nguyên tắc, sinh viên đã tham gia học tập phải theo quy chế, quy định của nhà trường, không có dịch Covid-19 hình thức thi được thực hiện theo đề cương học phần.

Học kỳ I năm học 2021 – 2022 do điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 nên sinh viên không thi trực tiếp, nhà trường phải chuyển hướng tổ chức bằng hình thức thi, kiểm tra trực tuyến.

Việc xác định hình thức thi trực tuyến nào do nhà trường cân nhắc, quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật về đánh giá người học; điều kiện cơ sở vật chất thực tế của sinh viên và hoạt động kiểm soát chất lượng của nhà trường bảo đảm chất lượng bài thi, tránh hiện tượng sao chép thông tin và giảm thiểu khó khăn trong việc kiểm soát sự trung thực khi làm bài thi liên quan đến phương tiện, kỹ thuật hỗ trợ trực tuyến.

Do đó, Học viện đề nghị sinh viên tập trung học tập, ôn tập và chuẩn bị tốt cho việc thi kết thúc học phần đợt 2 theo quy định.

Đối với ngành truyền thông đa phương tiện và một số học phần có tính kỹ năng, phương pháp, thực hành, giảng viên sẽ cân nhắc, đề xuất Bộ môn để Khoa chuyên ngành tổng hợp thông tin báo cáo Giám đốc xem xét quyết định hình thức thi kết thúc học phần phù hợp.

Có một số sinh viên lo sợ học nhiều học phần và khi đối diện với thầy cô hỏi thi vấn đáp sẽ quên kiến thức. Điều này không đúng. Thực tế, sinh viên sẽ chỉ quên kiến thức khi thật sự không học, không ôn tập thôi, còn thầy cô hỏi thi vấn đáp đều là những người đã tương tác trực tiếp với các em trong thời gian học tập vì vậy không có gì phải lo lắng, phải sợ thầy cô, yên tâm học tập, bình tĩnh khi thi sẽ đạt kết quả tốt.

Sinh viên liên hệ cố vấn học tập và giảng viên học phần để được hướng dẫn, hỗ trợ việc hoàn thành tốt phần thi theo quy định.

2. Ý kiến sinh viên về ngôn ngữ tiếng Trung làm điều kiện tốt nghiệp

Học viện mới ban hành chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra năm 2021 với ngôn ngữ tiếng Anh nên sẽ thực hiện theo quy định này. Học viện ghi nhận ý kiến để nghiên cứu xem xét ở lần sau khi chỉnh sửa chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra.

3. Ý kiến sinh viên về cấm thi sau khi đã nộp đơn xin nộp học phí muộn

Theo quy định sinh viên phải nộp học phí khi tham gia học tập, để tạo điều kiện hỗ trợ 1 số sinh viên có khó khăn nên trường đã cho phép trường hợp này sinh viên được nộp học phí muộn hơn, chậm nhất trước 5 ngày diễn ra buổi thi đầu tiên của kỳ thi. Nếu đến thời hạn này, sinh viên vẫn còn khó khăn có thể làm đơn xin chậm nộp học phí gửi cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, sau khi trường đã nhận đơn, sinh viên sẽ được thi theo kế hoạch.

4. Ý kiến sinh viên về việc tuyển thành viên các câu lạc bộ

Theo thông tin từ Đoàn Thanh niên: mỗi câu lạc bộ hoặc mô hình dành cho sinh viên hành năm đều có 1 đợt tuyển thành viên chính thức và 1 đợt tuyển cộng tác viên. Riêng đối với một số mô hình liên quan đến nghệ thuật và hiến máu thì linh hoạt có thể tuyển nhiều lần nếu thiếu nhân sự. Sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện để được hướng dẫn, hỗ trợ thêm thông tin.

5. Ý kiến sinh viên về vấn đề chưa nhận lại 1 phần học phí đóng thừa

Nhà trường đã trả lời thông tin từ ngày 23/11/2021 trên các fanpage của sinh viên. Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính Kế toán của Học viện để được hướng dẫn thủ tục nhận lại: điện thoại 0243.775.2262.

6. Ý kiến sinh viên về danh sách và thời điểm nhận học bổng của sinh viên K9

Danh sách sinh viên nhận học bổng xác định theo đúng cam kết của trường tại thời điểm tuyển sinh. Do việc nhận học bổng có liên quan đến chứng từ kế toán nên hiện tại trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường chưa chuyển được.

Khi sinh viên trở lại trường học trực tiếp sẽ làm thủ tục nhận học bổng tại Phòng Tài chính Kế toán của Học viện. Sinh viên muốn có thêm các thông tin liên quan khác, liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ: 0243.775.2184.

7. Ý kiến về việc liên quan đến giấy khen sinh viên có học lực Giỏi

Nhà trường tiếp thu để nghiên cứu và xem xét điều chỉnh quy chế công tác sinh viên.