Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho sinh viên Học viện thể hiện ý tưởng, quan điểm về logo của Trung tâm Tư vấn pháp luật Học viện Phụ nữ Việt Nam, thông qua đó, thúc đẩy sinh viên tìm hiểu, tương tác và thực hành khả năng phát triển ý tưởng, quan điểm thành sản phẩm được ứng dụng thực tế. Đồng thời, tăng cường sự kết nối giữa sinh viên các ngành, các khóa, tạo tiền đề hình thành câu lạc bộ sinh viên tư vấn pháp luật.

yes Đối tượng dự thi: Sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, ngành luật và các ngành đào tạo của Học viện có khả năng thiết kế, thể hiện ý tưởng thành sản phẩm logo có thể ứng dụng thực tế.

yes Thời gian tổ chức: từ ngày 25/9/2022 đến hết ngày 15/11/2022.

+ Phát động và nhận sản phẩm dự thi: từ ngày 25/9 – 25/10/2022

+ Chấm sản phẩm dự thi và trưng bày sản phẩm: từ 26/10 – 15/11/2022

+ Tổng kết, trao giải dịp kỷ niệm ngày Hiến chương nhà giáo 20/11/2022

yes Yêu cầu, thể thức, số lượng sản phẩm dự thi

          – Yêu cầu: sản phẩm dự thi phải thể hiện được logo có tên Học viện Phụ nữ Việt Nam và tên Trung tâm Tư vấn pháp luật Học viện Phụ nữ Việt Nam; không bị lặp từ ngữ; chưa được sử dụng; không trùng với logo của các Trung tâm tư vấn pháp luật đã và đang hoạt động trên phạm vi cả nước.

          – Thể thức dự thi: sinh viên có thể dự thi cá nhân hoặc nhóm kết hợp giữa nhiều ngành học khác nhau trong Học viện

          – Số lượng sản phẩm dự thi: không giới hạn. Mỗi sản phẩm phải bảo đảm có logo và phần phân tích ý tưởng của logo

Sản phẩm dự thi được gửi về địa chỉ mail: tvplvwa@hvpnvn.edu.vn ghi rõ tiêu đề sản phẩm tham dự cuộc thi thiết kế logo Trung tâm Tư vấn pháp luật Học viện Phụ nữ Việt Nam; tên người hoặc nhóm dự thi, số điện thoại liên hệ, email và link Facebook cá nhân

 yes Giải thưởng cuộc thi

enlightened 01 Giải thưởng chính thức: gồm 3.000.000đ tiền mặt; 01 giấy chứng nhận sản phẩm và quyền tác giả đối với sản phẩm; 01 giấy khen của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

enlightened 04 giải thưởng phụ dành cho:

– Sản phẩm có ý tưởng sáng tạo, đặc thù;

– Sản phẩm có tỉ lệ bình chọn nhiều nhất;

– Sản phẩm có sinh viên nhiều ngành học tham gia;

– Sản phẩm có thuyết minh ý nghĩa nhất.

Mỗi giải phụ trao bằng tiền mặt 500.000đ kèm 01 giấy khen của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.