Năm 2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động phục vụ công tác hướng nghiệp cho sinh viên như:

– Cung cấp thông tin việc làm, tư vấn hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm

– Tạo kênh thông tin kết nối với cựu sinh viên

– Tổ chức các hội thảo nghề nghiệp

– Tham quan thực tế doanh nghiệp…

Mời bạn đọc xem chi tiết kế hoạch hướng nghiệp cho sinh viên năm 2021 TẠI ĐÂY