Mời bạn đọc xem Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Học viện năm học 2017 – 2018 TẠI ĐÂY