Tham gia buổi tọa đàm có TS. Dương Kim Anh – Trưởng khoa Giới và Phát triển, Ths. Nguyễn Hoàng Anh – Viện phó Viện Nghiên cứu Phụ nữ và các giảng viên, nghiên cứu viên thuộc Học viện.

Tiến sĩ Joop de Wit là giảng viên cao cấp về Chính sách công và quản lý phát triển (Public Policy and Development Management) tại Viện Xã hội học Quốc Tế (ISS), Hà Lan. Viện Xã hội học Quốc tế (ISS) Hà Lan được thành lập năm 1952  giảng dạy, nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội (kinh tế phát triển, giới, chính sách công, quản trị nguồn nhân lực, v.v). ISS  là một trong những cơ sở giáo dục, đào tạo có uy tín cao ở Châu Âu và toàn cầu trong lĩnh vực phát triẻn. Đại Học Eramus Rotterdam  hiện đang xếp thứ 25 trên 200 trường Đại Học ở Châu Âu. Nơi đây có không ít sinh viên, học viên Việt Nam theo học. Một số giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đã từng theo học thạc sĩ tại ISS.

Tiến sĩ Joop de Wit là nhà nhân chủng học, có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy, nghiên cứu về chính sách công, quản lý nhà nước, các vấn đề liên quan đến nghèo đói, quản lý đô thị ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.  Ông cũng có nhiều năm ở Bangalore Ấn Độ để thực hiện chương trình nghiên cứu phát triển của Bộ Hợp tác Phát triển Hà Lan. Từ năm 2004, ông thường xuyên tới Việt Nam, tích cực tham gia các chương trình nâng cao năng lực cho các cơ quan chính phủ Việt Nam, tham gia Dự án NUFFIC giữa Hội LHPN Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2007. Hiện ông đang hợp tác với các trường đại học về một số chương trình về quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cho các cơ quan nhà nước.

Mở đầu buổi nói chuyện, Tiến sĩ Joop đã chia sẻ về các chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn tại ISS. Viện Xã hội học Quốc tế ISS Hà Lan đã thu hút sinh viên đến từ 55 quốc gia trên thế giới, trong đó có sinh viên Việt Nam. Trong  buổi nói chuyện, Tiến sĩ Joop cùng các giảng viên, nghiên cứu viên bàn về cơ hội mở chương trình liên kết Thạc sĩ về Giới và Phát triển giữa Học Viện Phụ nữ Việt Nam và Viện Xã hội học Quốc tế ISS, Hà Lan trong tương lai, tạo điều kiện để các sinh viên tốt nghiệp ngành Giới và Phát triển của Học viện cũng như những người quan tâm đến ngành giới có cơ hội đào tạo sau đại học về giới ngay tại Việt Nam.

 

Ảnh 2: Tiến sĩ Joop góp ý cho Đề cương môn Giới trong chính sách công của Khoa Giới và phát triển

Ngoài ra, với kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành chính sách công và kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm, Tiến sĩ Joop đã tư vấn giúp học viện chỉnh sửa Đề cương Học phần Giới trong Chính sách công của Khoa giới và Phát triển, đề cương Phương pháp Nghiên cứu Giới của Viện Nghiên cứu Phụ nữ. Các ý kiến chia sẻ của ông rất hữu ích cho nhóm biên soạn. Theo tiến sĩ Joop, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, gợi mở vấn đề và sử dụng các công cụ hỗ trợ như chiếu phim, video ngắn, đưa ra các tình huống cụ thể sẽ khiến các môn học trở nên thú vị hơn đối với sinh viên. Phương pháp giảng dạy  khuyến khích sự tham gia tích cực của sinh viên sẽ rèn luyện cho các em tư duy khoa học và  khả năng phản biện. Chia sẻ của Tiến sĩ Joop rất hữu ích cho các giảng viên Khoa Giới và Phát triển –  một ngành đào tạo mới và đặc thù của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Dương Kim Anh, Trưởng Khoa giới và Phát triển cũng đã thảo luận với  Tiến sĩ Joop các cơ hội hợp tác khác như việc cho phép giảng viên Khoa Giới và Phát triển sử dụng hệ thống thư viện trực truyến của ISS, các cơ hội nghiên cứu, đào tạo cho giảng viên của Khoa và Học viện Phụ nữ Việt Nam tại ISS cũng như khả năng trao đổi sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Giới và Phát triển.

 

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Học Viện Phụ nữ Việt Nam, Khoa Giới và Phát triển sẽ tiếp tục được chào đón ông và các đồng nghiệp từ Viện Xã hội học Quốc tế ISS, Hà Lan đến trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy, cùng thực hiện các kế hoạch hợp tác lâu dài mang lại lợi ích cho hai nhà trường, học viện.