LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN K9 (xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Lớp 3 – K9 ngành Giới và Phát triển 

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021) [LƯU Ý: Ngành Kinh tế học không học Nội dung 1 này ở đây mà học với Lớp 4 vào Chiều 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (chiều 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (chiều 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (sáng 8/10/2021)

Xem Danh sách lớp Giới & phát triển TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9GIOI

ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang

0936359095

trangntk@hvpnvn.edu.vn

LH: Phòng 402, tầng 4 nhà A2