Giới và phát triển – ngành học tiềm năng trên thế giới đã được giảng dạy tại Việt Nam

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

Ngành học nhiều tiềm năng phát triển

Giới và các vấn đề phát triển đang và sẽ là trọng tâm ưu tiên trên bình diện quốc tế và quốc gia. Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng không thể có phát triển bền vững nếu như không có tiến bộ về bình đẳng giới.

Luật Bình đẳng giới năm 2006 cùng với Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới và hàng loạt các chính sách khác khẳng định Việt Nam đang đẩy mạng mục tiêu bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và phát trền bền vững.

Ngày 3/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tổng quát “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

Chiến lược gồm 6 mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, lao động, trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, y tế, giáo dục, đào tạo, thông tin, truyền thông.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần có một đội ngũ nhân lực có kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng xã hội trong các lĩnh vực. Tại Việt Nam, Vụ Bình đẳng giới thuộc Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội đóng vai trò là cơ quan đầu mối thúc đẩy hoạt động này, với bộ máy phụ trách bình đẳng giới và các vấn đề xã hội từ cấp từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, lồng ghép giới và đảm bảo công bằng xã hội cũng là nội dung cần được lồng ghép trong các chinh sách, chương trình, dự án và hoạt động của các tổ chức.

Các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức nhận viện trợ từ nước ngoài, các nhà tài trợ luôn yêu cầu các tổ chức cần lồng ghép giới trong chương trình, dự án và hoạt động của tổ chức mình và yêu cầu cần có các cán bộ phụ trách, hoặc chuyên gia hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và hoà nhập xã hội trong tổ chức.

Giới và các vấn đề phát triển đang và sẽ là trọng tâm ưu tiên trên bình diện quốc tế và quốc gia
Giới và các vấn đề phát triển đang và sẽ là trọng tâm ưu tiên trên bình diện quốc tế và quốc gia

Sinh viên ngành giới và phát triển sau khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực phát triển như cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức phi Chính phủ, các trung tâm bảo trợ xã hội, các viện nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giới và phát triển bền vững, tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho người lao động, thúc đẩy sự đa dạng trong doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đây cũng là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên ngành giới sau khi ra trường.

Mở cơ hội việc làm trong tương lai

Nhiều sinh viên chuyên ngành khác như luật, truyền thông, giáo dục, cử nhân tiếng Anh, kinh tế và quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, y học và định hướng nghiên cứu nếu học thêm chuyên ngành về Giới và Phát triển sẽ rộng mở cơ hội việc làm trong tương lai.

Ngành Giới và Phát triển là ngành khoa học liên ngành, giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng về phân tích giới, lồng ghép giới và các công cụ khác để hiểu rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp giúp thúc đẩy bình đẳng giới, công bằng xã hội, và phát triển bền vững.

Chương trình học sẽ tìm hiểu về vai trò giới, quan hệ giới, nhu cầu giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như giới và chính trị, giới và kinh tế, giới và truyền thông đại chúng, giới và văn hóa và gia đình, giới trong chăm sóc sức khỏe, giới trong biến đổi khí hậu.

Giới và phát triển - ngành học tiềm năng trên thế giới đã được giảng dạy tại Việt Nam
Đã có 4 khoá sinh viên tốt nghiệp Học Viện Phụ Nữ Việt Nam và hầu hết đã tìm được cơ hội việc làm
Đã có 6 khoá sinh viên tốt nghiệp Học Viện Phụ Nữ Việt Nam và hầu hết đã tìm được cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi ra trường bên cạnh các kiến thức kỹ năng nghiên cứu, phân tích, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng và quản lý dự án, kỹ năng tư vấn, tập huấn, vận động chính sách liên quan đến giới và xã hội, mà còn hiểu sâu về một số lĩnh vực phát triển góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Bên cạnh đó sinh viên ngành giới và phát triển sẽ được học chuyên sâu các kỹ năng về tiếng Anh, tư duy phản biện, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng lãnh đạo và đổi mới, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tập huấn về bình đẳng giới và đa dạng tính dục, kỹ năng thiết kế, hoạch định và quản lý dự án, kỹ năng truyền thông và vận động chính sách.

Đây cũng là ngành học liên ngành và định hướng công dân toàn cầu cho nên sinnh viên ngành giới và phát triển được trang bị nhiều kỹ năng để phát triển bản thân như một công dân toàn cầu.

Giới và phát triển - ngành học tiềm năng trên thế giới đã được giảng dạy tại Việt Nam
Giới và phát triển - ngành học tiềm năng trên thế giới đã được giảng dạy tại Việt Nam

Giảng viên ngành Giới và Phát triển tâm huyết và có trách nhiệm, không ngừng cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về giới và các lĩnh vực phát triển, kết nối tốt các kiến thức lý thuyết với các kỹ năng thực hành giới, kỹ năng thực hành phát triển.

Sinh viên ngành Giới và Phát triển cũng như các ngành khác có cơ hội học song ngành, được lựa chọn học thêm một trong các ngành học khác của học viện.

Ngoài ra, do là một ngành ưu tiên thúc đẩy để góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nên Ngành Giới và Phát triển nhiều năm là ngành ưu tiên về cơ hội học bổng cao học cho sinh viên Việt Nam. Nhiều sinh viên ngành Giới và Phát triển đã nhận được học bổng danh giá trên thế giới như học bổng của Chính phủ Úc.

Đã có 6 khoá sinh viên tốt nghiệp Học viện Phụ nữ Việt Nam và hầu hết đã tìm được cơ hội việc làm trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ. Năm học 2024-2025, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh 80 chỉ tiêu sinh viên ngành Giới và Phát triển, hệ đại học chính quy.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024 – NGÀNH GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN – 08 chỉ tiêu

Mã trường: HPN; Tên ngành: Giới và Phát triển; Mã ngành: 7310399

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh của Học viện Phụ nữ Việt Nam; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ); Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế; Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) với Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế.

Link đăng ký xét tuyển online: https://xettuyen.hvpnvn.edu.vn/;

Điện thoại: (024) 38355243; 093.635.9095.

Facebook: https://www.facebook.com/gioivaphattrien/

Email: gioivapt_gad@vwa.edu.vn

 Ý kiến bạn đọc