Phần mềm phân tích dữ liệu online SAP Analytics Cloud là phần mềm mở, chứa toàn bộ các thông tin nghiên cứu của các ngành kinh tế, quản trị, công nghệ thông tin, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên… Thông tin đưa lên là do chính những nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Phần mềm được thiết kế thông minh, tiện dụng giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm dữ liệu mình cần và chiết xuất dữ liệu để sử dụng. Phần mềm cũng có thiết kế sẵn các bài tập để sinh viên có thể dễ dàng thực hành. Ngoài ra, phần mềm cũng có sẵn công cụ chạy, hiển thị và biểu diễn dữ liệu và cho phép người dùng có thể đưa dữ liệu chạy trực tuyến.
 ASEAN DSE (Khoa học dữ liệu ASEAN) là chương trình hàng đầu của Tổ chức ASEAN với SAP, một công ty công nghệ toàn cầu có trụ sở tại Đức. Chương trình này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ASEAN và trang bị cho thanh niên trên 10 quốc gia ASEAN các kỹ năng kỹ thuật số, đặc biệt là kỹ năng phân tích dữ liệu.
Hoạt động trong chương trình ASEAN DSE là:
 Cung cấp miễn phí tài khoản phân tích dữ liệu với SAP Analytics Clouds
 Tổ chức cuộc thi phân tích dữ liệu hàng năm dành cho thanh niên 18-35 tuổi, giải thưởng lên tới 1500USD
 Hiện nay, Quỹ Asean tiếp tục dành 100 tài khoản dành cho các thanh niên, sinh viên, giảng viên… Các nhà khoa học, người học sẽ được cấp 1 tài khoản miễn phí đến tháng 12/2021 kèm sách hướng dẫn tiếng Việt, tiếng Anh, video hướng dẫn.
 Nếu các bạn yêu thích dữ liệu, xin tìm hiểu thêm cuộc thi Khoa học dữ liệu https://aseandse.org hàng năm!!!
Bạn đọc có nhu cầu đăng ký tài khoản xin gửi thông tin: họ tên, tuổi, trường học, đơn vị công tác vào email: chinp@vwa.edu.vn để phòng HTQT & QLKH – HV Phụ nữ VN phối hợp với Quỹ Asean cung cấp tài khoản miễn phí và các tài liệu học tập.