Học viện Phụ nữ Việt Nam (Học viện) là cơ sở giáo dục đại học công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh 10 ngành đại học chính quy bao gồm: Ngành Quản trị kinh doanh; Luật; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; Công tác xã hội; Giới và phát triển; Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành; Truyền thông đa phương tiện; Kinh tế; Tâm lý học.

yes Mời bạn đọc xem chi tiết THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

enlightened Ký hiệu trường: HPN

enlightened Tên cơ sở đào đạo: Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam Women’s Academy (VWA).