Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Phi Long trình bày báo cáo sơ kết  05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Chi bộ 1 với hoạt cảnh: “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên với chuyển đổi số trong công tác đào tạo, bồi dưỡng”; Đồng chí Đỗ Thị Thu Phương (Chi bộ 2) trình bày tham luận: “Vai trò tiên phong của đảng viên trong việc tăng cường kết nối và phục vụ cộng đồng”.

Đồng chí Quyết Mai Phương (Chi bộ 3) trình bày tham luận: “Vai trò chủ đạo của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng hoạt động quốc tế”; Chi bộ 4 với hoạt cảnh: “Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong việc xây dựng cơ sở vật chất”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương (Chi bộ 5) trình bày tham luận: “Phát huy vai trò của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học”; Đồng chí Nguyễn Văn Tòng (Chi bộ 6) trình bày tham luận: “Giải pháp quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW trong khối đảng viên và quần chúng là sinh viên”.

Đồng chí Lưu Song Hà (Chi bộ 7) trình bày tham luận: “Vai trò nòng cốt của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên”; Đồng chí Lưu Minh Ngọc (Chi bộ 7) trình bày tham luận: “Đổi mới, nâng cao việc lồng ghép chỉ thị 05-CT/TW trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh”

Đồng chí Ngô Thị Ngọc tặng hoa cho các đảng viên được Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam biểu dương, khen thưởng

Đồng chí Trần Quang Tiến trao phần thưởng cho các tiết mục tham luận của các Chi bộ, Giải Nhất thuộc về hoạt cảnh của Chi bộ 4

Đồng chí Ngô Thị Ngọc phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Trần Quang Tiến phát biểu và bế mạc Hội nghị