Mời bạn đọc xem chi tiết Quyết định và danh sách sinh viên được cấp học bổng TẠI ĐÂY