Sinh viên HVPNVN tham gia điều tiết giao thông trong đợt ra quân Tiếp sức mùa thi 2015

Sau khi được tuyên truyền, sinh viên trong Học viện đã có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, do đó đã rất tích cực và chủ động tham gia ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ. Việc cam kết tập trung vào những nội dung chính:

–  Cam kết không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa có giấy phép lại xe theo quy định của pháp luật;

–  Cam kết không đi xe máy điện, mô tô điện chưa đăng ký và gắn biển số.

Kết quả: đã có trên 97% sinh viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ (số còn lại chưa ký là những sinh viên trong diện nghỉ học có lý do).

Hiện, Phòng Công tác sinh viên đang phối hợp với Phòng Quản trị cơ sở vật chất và những bộ phận liên quan tiến hành rà soát, đôn đốc nhắc nhở sinh viên thực hiện cam kết, tư vấn pháp luật cho sinh viên để hỗ trợ các em thực hiện đúng quy định của pháp luật khi đi xe đạp điện, mô tô.

Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dưới các hình thức các quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ nói riêng cũng như các quy định pháp luật nói chung sẽ được thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc đối với toàn thể sinh viên trong Học viện, góp phần tạo ra một môi trường học đường lành mạnh và tích cực.