Hạn nộp đề cương đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2021 – 2022 là ngày 22/10/2021 tại khoa chuyên ngành.
  Để cập nhật thông tin, các bạn theo dõi tại Fanpage Quản lý khoa học VWA: https://www.facebook.com/QLKHVWA 
  Tham gia Group Sinh viên NCKH để trao đổi thảo luận: https://www.facebook.com/groups/1025431111594978
     enlightened Một số lưu ý cho vòng đề cương:
 Liên hệ chặt chẽ với giảng viên hướng dẫn
 Đầu tư thời gian, công sức ngay từ bây giờ để có một đề cương chất lượng và cạnh tranh 
 Kiểm tra kỹ form mẫu
 Chuẩn bị một bài trình bày tốt cho đề cương