Mời bạn đọc xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Thời gian niêm yết và lấy ý kiến phản hồi của SV: 07 ngày (từ 10-18/11/2021).

Các ý kiến phản hồi, đề nghị sinh viên liên hệ: Phòng Công tác sinh viên (0243.775.2184 – 0962.234.369 – gặp thầy Minh).
Sau thời gian niêm yết, Phòng sẽ trình Giám đốc ban hành Quyết định cấp HB.