Thời gian phục vụ ngoài giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6:

Từ 16h30 đến 21h

Lịch áp dụng từ ngày 1/12/2015

Bạn đọc có thể học tập và tham khảo sách tại thư viện vào thời gian trên.

Trân trọng cảm ơn!