MỜI BẠN ĐỌC ĐĂNG KÝ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TẠI ĐÂY HOẶC ĐĂNG KÝ BẰNG MÃ QR TRONG THÔNG BÁO.