Sinh viên tham gia thi đạt yêu cầu thì coi như hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học của Học viên, sinh viên không phải thực hiện thủ tục xác minh khi tốt nghiệp và đủ điều kiện yêu cầu hồ sơ xin việc.

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC TẠI ĐÂY

Hoặc quét mã QR để đăng ký