Học viện Phụ nữ Việt Nam chiêu sinh 2 lớp bồi dưỡng học vào thứ 6 và thứ 7.

Lớp 1 khai giảng vào ngày 11/6/2021

Lớp 2 khai giảng vào 10/7/2021

Hình thức học: Trưc tuyến kết hợp trực tiếp (sau khi tình hình dịch bệnh được ổn định)

Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối ngày 4/6/2021

Nội dung chi tiết của Thông báo chiêu sinh xem TẠI ĐÂY

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Phụ nữ Việt Nam

ĐT: 024.37757212 

Email: ttbdcb@vwa.edu.vn