THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

‘GIỚI TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI’

 Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án EmPower “Tăng cường quyền con người và bình đẳng giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu” do Cơ quan phát triển Quốc tế Thuỵ Điển – SIDA tài trợ.

Hội thảo diễn ra vào tháng 10 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh phụ nữ – những người vẫn miệt mài cống hiến cho cộng đồng, cho một hành tinh xanh và là dịp kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hội thảo là diễn đàn học thuật để chia sẻ, trao đổi, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thảo luận các vấn đề liên quan đến vai trò Giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tính dễ bị tổn thương về giới trong Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai; kinh nghiệm và thực hành quốc tế và Việt Nam nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; thúc đẩy chính sách, pháp luật có nhạy cảm giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hội thảo cũng góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường cơ hội hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học giữa các tổ chức, trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học uy tín đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, nhiều học giả từ các nước Anh, Pháp, Hà Lan, New  Zealand…, đại diện các tổ chức quốc tế lớn tại Hà Nội như UNWomen, OXFAM, ActionAid, Plan International, Nafosted, đại diện các trường đại học, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước.  

Kỷ yếu khoa học của Hội thảo được đăng ký chỉ số ISBN xuất bản với gần 40 bài nghiên cứu chất lượng bằng tiếng Việt, tiếng Anh được lựa chọn từ hơn 70 bài gửi về Hội thảo với 4 chủ đề chính: (1) Các vấn đề lý luận về giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; (2) Biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và các vấn đề giới; (3) Kinh nghiệm và thực hành của quốc tế và Việt Nam về đảm bảo bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; (4) Các nội dung khác liên quan đến giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Thời gian hội thảo: cả ngày 26/10/2021 (thứ 3).

Địa điểm: Hội trường 203, Nhà A2, Học viện Phụ nữ Việt Nam,,Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

Hội thảo được tổ chức theo 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến.

Để tham dự Hội thảo, vui lòng đăng ký trước TẠI ĐÂY

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Quang Tiến