Mời bạn đọc xem chi tiết Thư mời TẠI ĐÂY

Dự kiến Hội thảo khoa học quốc gia: ‘Phòng chống mua bán người trong tình hình mới’ diễn ra vào tháng 9/2023.

Địa điểm: Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Bài tóm tắt đăng ký tại link: https://forms.gle/Vg8AP65dTd96KuTU9

Thông tin liên hệ: ThS. Hoàng Ngọc Minh Thuý (0326 557 666); hoặc ThS. Phạm Văn Thiên (0973 212 833)