Thời gian tổ chức: 06/12/2019

Thời hạn gửi bài: Từ ngày 27/9/2019 – 31/10/2019

Địa chỉ email nhận bài: hoithao.phhvpnvn@gmail.com

Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung Thư mời TẠI ĐÂY