Trong tuần sinh hoạt công dân – sinh viên, các  báo cáo viên đến từ Ban tuyên giáo trung ương, Công an thành phố Hà Nội và giảng viên thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ các vấn đề chính như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay;  Công tác đào tạo; Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên.

Với mục đích giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của sinh viên thông qua những bài giảng sinh động và các hoạt động thực hành hấp dẫn, các giảng viên đã định hướng cho các em tạo thói quen sống và làm việc theo pháp luật; giữ vững lập trường, quan điểm đối với các vấn đề chính trị, xã hội. Ngoài ra các em cũng được trang bị những kiến thức và thông tin phổ quát về hoạt động đào tạo: các quy chế, quy định về đào tạo, thi và kiểm tra; đánh giá kết quả học tập; chương trình, kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Các quy chế, quy định liên quan đến công tác sinh viên;Các khoa chuyên ngành cũng trao đổi về chương trình học tập, cơ hội việc làm, kỹ năng cần có, con đường và kinh nghiệm đối với ngành nghề mà mình theo đuổi.

Trong quá trình học tập, các bạn sinh viên được trao đổi, thảo luận và đối thoại với giảng viên. Từ những kiến thức được học trong tuần sinh hoạt công dân – sinh viên, các bạn sinh viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả cuối đợt học tập.