Tin tức

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí HK2 năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2023
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Thông báo kết quả xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2024
Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên khoa Giới và phát triển
Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới
Hội thảo khoa học “Kỹ năng lãnh đạo quản lý” và ra mắt Bộ tài liệu “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã”
Thư mời tham dự hội thảo khoa học: Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023
Quỹ hỗ trợ trẻ em và gia đình Đài Loan (TFCF) trao học bổng cho sinh viên Học viện