NOTIFICATION

NEWS & EVENT

education program

The University Training Program offers a comprehensive learning experience that not only helps learners refine their professional knowledge but also fosters research thinking to support their future career development.

Chương trình đào tạo

Chương trình Đào tạo đại học cung cấp trải nghiệm học tập toàn diện, giúp người học không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn, hình thành và đẩy mạnh tư duy nghiên cứu để phát triển sự nghiệp tương lai.

TRAINING

01

MAJOR

400+

ACADEMIC STUDENTS

20+

LECTURERS

9

FOUNDED YEAR

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Khoa học công nghệ

CAREER OPPORTUNITIES