Cơ hội việc làm

Câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn khi tìm hiểu ngành Giới và Phát triển là sau khi tốt nghiệp ngành này, các bạn sẽ làm những công việc gì và làm ở đâu?