Hoạt động sinh viên, cựu SV

CLB Thanh niên Hành động vì Bình đẳng giới và Phát triển bền vững được thành lập vào ngày 15/03/2019 và trực thuộc khoa Giới và Phát triển tại Học viện Phụ nữ Việt Nam - Vietnam Women’s Academy (VWA)