Tư duy khởi nghiệp
Nếu bạn nghĩ rằng học kinh tế chỉ đơn thuần để bắt đầu làm việc tại một công ty kinh doanh nào đó thì bạn nên suy nghĩ lại. Học kinh tế cho bạn kiến thức nền tảng để có cái nhìn toàn diện, thúc đẩy sự tập trung, khả năng sáng tạo ra cái mới mà bạn vốn có sẵn.
Trí thông minh xã hội
“Trí thông minh xã hội” ở đây chính lả khả năng quản lý và xử lý tình huống. Môi trường làm việc hiện nay ngày càng trở nên phức tạp, vì vậy rèn luyện trí thông minh xã hội trở nên rất cần thiết để bạn tự suy xét và ra quyết định sau này.
Khả năng lãnh đạo
Đây dường như là yếu tố không thể thiếu khi ứng dụng vào môi trường kinh doanh. Mỗi sinh viên không chỉ là một cá nhân độc đáo mà còn phải có kỹ năng dẫn dắt, cân bằng các nhu cầu của tập thể.
Khả năng kết nối với cộng đồng
Những người kinh doanh thành đạt chưa bao giờ đứng ngoài hoạt động liên quan đến cộng đồng. Nếu còn là sinh viên, phẩm chất này sẽ được thể hiện qua sự tham gia nhiệt tình những hoạt động tình nguyện, những chiến dịch để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng.
Khả năng phân tích
Khi nhắc đến kinh doanh không thể không nhắc đến kỹ năng phân tích, tính toán, thống kê, đưa ra chiến lược, mục tiêu. Nếu bạn thích thú, đam mê và có khả năng này thì đó là dấu hiệu khá tốt để suy nghĩ về việc học kinh doanh.
Tính liêm chính
Nếu đọc báo hằng ngày chúng ta đều thấy nhiều vụ bê bối liên quan đến kinh tế, tài chính và đạo đức kinh doanh. Vì thế, để tạo ra một thế hệ lãnh đạo cho ngày mai đòi hỏi ở sinh viên không chỉ có kỹ năng chuyên môn cao mà còn tự ý thức về việc rèn luyện, hành động để xây dựng phẩm chất chính trực.