Hội thảo được tổ chức nhằm Trao đổi, chia sẻ và công bố kết quả nghiên cứu khoa học về sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới trong bối cảnh di cư quốc tế và đa văn hóa diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và một số quốc gia khác.

Từ đó, đề xuất các giải pháp hạn chế những mặt trái của di cư, tăng cường sự thích ứng của người di cư trong quá trình hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tại hội thảo Khoa học Quốc tế “Di cư và đa văn hóa: Sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới”.

Tham dự hội thảo có các học giả, các đại biểu đến từ Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc, Bangladesh, Uzbekistan, Tây Ban Nha, Ấn Độ và một số nước khác; các học giả, các đại biểu đại diện một số Bộ và cơ quan ngang Bộ; Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Sau hai tháng công bố tiếp nhận báo cáo khoa học cho Hội thảo, ban tổ chức đã nhận được trên 50 bài báo khoa học.

Tại hội thảo, 10 báo cáo được lựa chọn trình bày tại hội thảo đã trình bày về các vấn đề nổi bật về chủ đề Di cư và đa văn hóa.

Việc phối hợp tổ chức hội thảo Khoa học quốc tế “Di cư và Đa văn hóa: Sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới” giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc chính là nền tảng để xây dựng một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa 2 tổ chức, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong thời gian sắp tới, Học viện Phụ nữ Việt Nam và đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc sẽ xúc tiến nhiều dự định hợp tác toàn diện cả về giáo dục và nghiên cứu khoa học. Hai bên đã sơ bộ thống nhất các điều khoản chung và sẽ nhanh chóng ký thỏa thuận hợp tác 5 năm giữa hai trường.